Sommerguide tema: Kunst og kolonialisme

Sommerguide tema: Kunst og kolonialisme

Kapwani Kiwanga: Flowers of Africa. Foto: Anders Sune Berg.

Black Lives Matter-bevægelsen har i høj grad været med til at sætte en debat igang om, hvordan Vestens betændte, koloniale fortid stadig trækker spor op i nutiden. Vi guider her til en håndfuld udstillinger, der på forskellig vis tager livtag med ét af tidens store samfundsspørgsmål.

ARoS
This is not Africa – unlearn what you have learned
24 mar – 24 okt

Udstillingen griber forstyrrende ind i en traditionel og stereotyp vestlig fortælling om ’det afrikanske’. Den involverer værker, som på forskellig vis parodierer, gennembryder, dekonstruerer eller etablerer nye forståelsesrammer og udtryksformer.
Læs vores anmeldelse af udstillingen her

Glyptoteket
10 jun – 17 okt Michael Armitage – Beretning fra en analfabet
Armitage, der er født i Kenya, arbejder i spændingsfeltet mellem østafrikanske og europæiske traditioner. I Armitages monumentale oliemalerier sammenvæves politiske begivenheder, popkultur, sociale medier, folklore og personlige erindringer med mytologi og drømmelignende billeder.

Kunsthal Kongegaarden
Tinne Zenner & Eva La Cour: The visual inscription: Endangered and endangering
3 jul – 8 aug

Med øje for Korsørs beliggenhed ved havet, og byens historiske rolle som gateway til Nordatlanten ved Storebælt, vil Tinne Zenner & Eva La Cour skabe en stedspecifik viderebearbejdning af deres tidligere udstilling Arctic Stations, der forholder sig kritisk til Danmarks koloniale tilstedeværelse i Grønland.

Arthur Jafa: MAGNUMB. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.

Louisiana
Arthur Jafa: MAGNUMB
21 apr – 31 okt

Jafa beskæftiger sig med misforholdet mellem dyrkelsen og forbruget af den sorte amerikanske kultur og de sorte amerikaneres sociale status i det amerikanske samfund. Udstillingen viser Jafas filmiske hovedværker, heriblandt et nyt videoværk skabt til udstillingen, sammen med en lang række værker i andre medier, hvoraf flere også er skabt til lejligheden.
Læs vores anmeldelse af udstillingen her

SMK – Statens Museum for Kunst
Kirchner og Nolde – til diskussion
21 apr – 1 aug

Udstillingen viser, hvordan Kirchners og Noldes billedkunst udviklede sig gennem et komplekst samspil mellem kunst, antropologi og kolonialisme. Den tidlige antropologi, der ligesom kunsten, udfoldede sig inden for rammerne af det koloniale system, præsenteres som en del af konteksten for Kirchners og Noldes værker, og som en kilde til deres menneske- og kultursyn.
Læs vores interview med direktør for SMK Mikkel Bogh her

Politikens Forhal
17 jun – 21 aug Ebbe Stub Wittrup: Authors of Names

Med udgangspunkt i historien om den danske botaniker Nathaniel Wallich, der i 1807 blev udsendt til den danske koloni Serampore i Indien, tegner Ebbe Stub Wittrup et billede af kolonitidens verdenssyn og tilgang til produktion, set igennem botanikkens vestlige katalogisering og navngivning, som trækker sine tydelige spor helt op til i dag.

Del artiklen

'Sommerguide tema: Kunst og kolonialisme'

Facebook