Sommerguide tema: Kunst, køn og identitet

Sommerguide tema: Kunst, køn og identitet

Lilibeth Cuenca Rasmussen: Iris, 2021. Foto: David Stjernholm.

Hvem er vi, og hvor hører vi til? I kunstens spejl kan vil udforske, hvordan køn, etnicitet og samfundsnormer er alle med til at forme vores identitet – og ikke mindst de konflikter, og den fremmedgørelse, der opstår, når samfundet ikke i tilstrækkelig grad kan rumme forskelligheden. Vi anbefaler her et udvalg af udstillinger, der på forskellig vis tematiserer identitetsspørgsmål.

Copenhagen Contemporary
Lilibeth Cuenca Rasmussen: I am not what you see
29 apr – 5 sep

Den tidsaktuelle udstilling undersøger det nomadiske, etnicitet og identitet og består af fire monumentale skulpturer med hvert sit navn, der på forskellig vis krydser arkitektur, kostumer og boformer. Det er temaer, som kunstneren har arbejdet med siden starten af sin kunstneriske praksis, og I am not what you see, udfolder netop denne undersøgelse med både installatoriske og performative greb.

SMK Statens Museum for Kunst
Anne Imhof
21 apr – 29 aug

Oplev den fremtrædende tyske kunstner Anne Imhofs første store filmbaserede værk. Den tre og en halv time lange film udgør det fjerde kapitel i Imhofs serielle værk SEX. Det nye værk kombinerer medierede optagelser fra hendes performance SEX, der blev opført på Tate Modern i 2019, med et nyt soundtrack.
Læs vores anmeldelse af udstillingen her.

Læsø Kunsthal
15 jun – 15 aug Firoozeh Bazrafkan: WOMEN
I udstillingen udforsker Firoozeh Bazrafkan, hvilket liv hun som kvinde kunne have levet, hvis hun var vokset op i sit fødeland Iran. I foto, film, tegninger og installation iscenesætter hun en række arketypiske kvinderoller, og præsenterer derigennem forskellige livsbaner i præstestyret, som man i Vesten hører meget lidt om.

Reba Maybury: Moralists at a Costume Party,. Installationsfoto. Foto: David Stjernholm.

Huset for Kunst og Design
Reba Maybury: Moralists at a Costume Party
22 apr – 8 aug
I udstillingen Moralists at a Costume Party, bruger Reba Maybury et foto, som en mand har taget af hende, mens hun sov, og delt uden hendes samtykke. Det tilsyneladende uskyldige foto af en sovende kvinde åbner for en diskussion om ejerskab, rettigheder og magt.

Malmö Konsthall
Antiracist gazes: An Exhibition on the Power and Meaning of Images
27 jun – 15 aug

Illustrationer fra det antiracistiske kulturmagasin Mana, som behandler sociale problemstillinger fra et postkolonialt aspekt. Også forlaget Galago deltager med blandt andet satiretegninger.

Malmö Konstmuseum
(in)visible: konst ur queer-perspektiv
12 jun – 9 jan

Museets samling suppleres af materiale fra RFSL:s arkiv og Malmö Stadsarkiv præsenteres LGBTQ+-fortællinger med tilknytning til byen. Udstillingen bygger på en proces af samtaler og workshops med lokale kunstnere, forskere og unge, som trækker udstillingen uden for museets vægge, og rejser spørgsmål om fragmentering, rumlighed, krop og begær.

 

Del artiklen

'Sommerguide tema: Kunst, køn og identitet'

Facebook