Ny rapport: Kunstakademiet er ikke i krise – men befinder sig dog i “et ledelsesmæssigt vakuum”

Ny rapport: Kunstakademiet er ikke i krise – men befinder sig dog i “et ledelsesmæssigt vakuum”

Billedhuggerskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Foto: kunstakademiet.dk

Ny ekstern rapport nedtoner problemerne på Det Kongelige Danske Kunstakademi, men peger samtidig på et behov for en mere klar ledelsesstruktur, der kan håndtere udfordringer som eksempelvis sexisme og såkaldt identitetspolitiske episoder.

“Lidt sat på spidsen befinder Kunstakademiet sig i en situation, hvor det ikke synes at være ’problemerne’, der er problemet – men snarere den måde mange taler om og positionerer sig i forhold til problemerne både internt og eksternt”.

Således konkluderer en ny rapport, der altså ikke finder belæg for at udsige, at Kunstakademiet er præget af problemer ud over, hvad der almindeligvis kan opleves i tilsvarende offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner, præget af diskussioner og emner, der fylder i samfundet i øvrigt.

Rapporten skynder sig dog at pege på “enkelte meget konkrete sager, hvor rigtige mennesker på ulyksalig vis bliver genstand for krænkelser, mobning eller overgreb”, og konkluderer i den sammenhæng følgende:

“Når Kunstakademiet i den seneste tid har dannet baggrund for processer, som betegnes som identitetspolitiske og/eller sexismerelaterede episoder, hvor man med rette kan efterlyse mere klare indgreb og forebyggende og understøttende indsatser, skal dette ses i lyset af udfordringer, der udspringer af de grundlæggende ledelsesmæssige- og organisatoriske forhold”.

Rapporten taler om et “ledelsesmæssigt vakuum” med et uklart organisationshierarki præget af knopskydning af nye fora, hvilket har forårsaget et tab af beslutningskraft i organisationen. Rapporten peger på, at udfordringerne kan afhjælpes ved oprette en bestyrelse og gentænke institutionens rygrad af beslutnings-, diskussions- og mødefora.

Rapporten om de institutions-interne forhold er udarbejdet af professor Jan Molin, Dr. Merc., Copenhagen Business School og Christian Tangkjær, Ph.d., Mobilize Strategy Consulting.
Undersøgelsen er sat i værk af Kulturminister Joy Mogensen og bygger på en række interviews med ansatte og studerende på Kunstakademiet.

Læs rapporten her.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Ny rapport: Kunstakademiet er ikke i krise – men befinder sig dog i “et ledelsesmæssigt vakuum”'

Facebook