LYDKUNST #45: Astrid Gjesing – et mørkeræd novemberbarn