Kunstforskerne IV: Kristian Handberg: Mangfoldige modernismer