DBF’s Kick-startslegat uddelt til 129 professionelle billedkunstnere

DBF’s Kick-startslegat uddelt til 129 professionelle billedkunstnere

Signe Klejs. Foto: Michael Harder

Danske Billedkunstneres Fagforening har nu afsluttet sit arbejde med uddelingen af Kick-startslegatet. I lyset af den aktuelle pandemi, der har ramt udøvende billedkunstnere hårdt, har DBF valgt at uddele midler til stort set alle ansøgere.

Udvalget har taget en beslutning om at støtte meget bredt, og har – efter en vurdering af det aktuelle situation – fundet flere midler, så puljen er forhøjet med ca. 300.000 kr. Det står klart at især kunstnerne er blevet hårdt ramt under nedlukningen. Kunstnernes økonomier er i forvejen skrøbelige, og mange billedkunstnere har ifølge DBF ikke kunnet leve op til kravene om selv de målrettede hjælpepakker. De tildelte midler er måske dråber, der falder på tørre steder, men det er udvalgets håb, at det vil være et klap på skulderen og en opmuntring til at se fremad.

DBFs Forkvinde Signe Klejs udtaler:
“DBF ønsker med Kick-startslegatets solidariske fordelingsprincip at understrege at alle er i samme situation her på bagkanten af pandemien. Vi ser mening i at anskue det billedkunstneriske fag med stor bredde – og at bredden i sig selv kan være en kvalitet, fordi det kommer samfundet til gode i mange afskygninger. Vi har også fremover en intention om, at styrke kunstneriske miljøer og frugtbare kreative fællesskaber, da der i høj grad er brug for fælles løsninger og solidarisk tænkning.”

I alt er der uddelt 1.309.925 kr. til 129 kunstnere, hvilket har betydet, at stort set alle, der har ansøgt legatet, har modtaget støtte. De fleste har fået 10.000 kr. og enkelte, der har søgt til kunstneriske fællesskaber eller tværæstetiske projekter, lidt mere.

Som regel er kunstnere i en konkurrencesituation, der minder om sportens verden med få vindere og mange tabere. Et uddelingsprincip baseret på en subjektiv vurdering af kunstnerisk kvalitet ender ifølge DBF for ofte med at tilgodese allerede etablerede kunstnere og tilsidesætte marginaliserede individer, som kæmper for at få deres praksis til at hænge sammen. Men situationen under pandemien er ikke normal, og har givet anledning til nye tanker i organisationen. I virkelighedens verden skabes og udvikles det nye i kunsten ofte i kreative fællesskaber, og DBF mener derfor, at det er vigtigt at alle kunstnere i disse fællesskaber har et solidt økonomisk fundament.

Kilde. DBF – Danske Billedkunstneres Forbund.

Del artiklen

'DBF's Kick-startslegat uddelt til 129 professionelle billedkunstnere'

Facebook