VIDEO – Mette Gitz-Johansen, Eva Koch, Jette Gejl – SKULPTUR
9 mar 201931 mar 2019

Jette Gejl: Canis Latrans – Canis Lupus, 2019. Foto: Jette Gejl

Det er 3 kunstnere, hvis tilgang og forståelse for medierne rummer stor diversitet. Fælles for deres praksis er dog en fortællende optagethed af historien, sin egen historie og den historicitet som omslutter samtiden på alle måder og som er det overordnede samlende element i udstillingen.
Mette Gitz-Johansen, Eva Koch og Jette Gejl kommer alle fra en skulpturel / installations kunstnerisk baggrund og netop forståelsen af det rumlige element berammet i videomediets tidslighed er de alle optaget af.

Eva Koch: EnFace, Dias, 2017. Foto: Eva Koch

Mette Gitz-Johansen, Eva Koch og Jette Gejl har igennem de sidste 12 år samarbejdet kunstpolitisk for anerkendelsen af videokunst som udsmykning i det offentlige rum i lighed med skulpturens historiske udbredelse i samme felt. De var fra starten drevet af Akademiraadet og deres egne ambitioner og visioner for videomediet. Siden har teknologien udviklet sig og nu ses mange videoværker skyde op rundt omkring i de urbane rum.
Men diskussionerne fra dengang rakte langt dybere ned i videomediet som materiale for kunstneriske processer og skulpturelle værker og udstillingen i KH7artspace vil fokusere på den enkeltes brug af videomedie, hvordan det i processen kobles til arbejdet med skulptur, installationer og billedgestaltninger.

Mette Gitz-Johansen: , INSIDE THE GLOBE 2019. Foto: Mette Gitz-Johansen

Udstillingen vil kaste lys over de individuelle arbejdsprocesser og publikum inviteres ind i mellemregningerne og centrale skitserede processer gennem et dialogmøde med kunstnerne på åbningsdagen.

Fernisering
lørdag d. 9. marts
kl. 16 -18.

Kl. 14-16 vil der være
dialogmøde med
kunstnerne.

Kilde: KH7 artspace

KH7artspace

Sydhavnsgade 7, sal
8000 Aarhus C

Onsdag - fredag kl. 14 - 17
Weekend kl 12 – 17

Kontakt

20685854

VIDEO – Mette Gitz-Johansen, Eva Koch, Jette Gejl – SKULPTUR
9 mar 201931 mar 2019

Del

'VIDEO – Mette Gitz-Johansen, Eva Koch, Jette Gejl – SKULPTUR'

Facebook