Asmund Havsteen-Mikkelsen: Privacy (wilding)
24 apr 20218 aug 2021

Sidste chance

Asmund Havsteen-Mikkelsen: A room with a Rewilded View, 2021. Foto: Anders Sune Berg.

Anbefalet under Det skal du se! Uge 17.
Kastrupgårdsamlingen åbner udstillingen Privacy (wilding) af den danske kunstner Asmund Havsteen-Mikkelsen, der med parcelhuset som omdrejningspunkt undersøger privatlivets sfærer og igennem sit maleri og installation vil inspirere os til at genforvilde vores verden.

Asmund Havsteen-Mikkelsen (f.1977) er i sine malerier optaget af arkitektur. Både som rum og form, men også som psykologisk ramme om vores liv. I denne udstilling iscenesætter kunstneren sine malerier i en gennemgribende installation i tre dele, hvor museets sale vil blive omdannet med nye vægge, rullegræs og skulpturelle elementer. Udstillingen vil også brede sig til museets grønne arealer, hvor kunstneren vil genforvilde et afgrænset område med frø fra Amager Fælleds naturområder i en kunstnerisk intervention.

Som en samlet oplevelse vil udstillingen skabe indgangsvinkler til vores opfattelse af det private. I Havsteen-Mikkelsens malerier er det ofte mennesketom arkitektur og geometriske former fra udsnit af stemningsfulde boliger, som er motivet. I denne udstilling er det parcelhuset og parcelhushaven som fænomen, der er grundtonen i et oplæg til diskussion af de rum, vi selv definerer som private. Med et øje for det modsætningsfyldte i vor tids længsel efter, at naturen skal være mere oprindelig, biodivers og vild om man vil, udpeger Havsteen-Mikkelsen, at vi samtidigt værner om det private og det kontrollerede med nyklippede græsplæner og skarpt afgrænsede private sfærer i vores hjem. Som en ny form for privatsfære er også det digitale blevet en kampzone for privatlivet, hvor vi agerer som os selv og deler alt både bevidst og ubevidst. Det er disse systemer og strukturer som påvirker den måde, vi navigerer imellem vores private og offentlige liv, som Havsteen-Mikkelsen vil have os til at reflektere over.

Som en udvidelse af udstillingens rum har Havsteen-Mikkelsen inddraget et areal på museets store grønne græsplæne. Her markerer en række neongule pinde et område, hvor kunstneren vil genforvilde parkarealet. Her skrabes jorden af og det ensartede græs erstattes af frø sanket fra Vestamagers naturområde. På sigt vil en eng af vildt græs og blomster gro frem som en kunstnerisk intervention som understøtter udstillingens budskab og opfordring til publikum om, at genforvilde deres egen private matrikel. Formen af det omdannede græsareal henviser til Gordon Matta-Clarks berømte værk ‘Days End’ (1975), hvor der blev udskåret et hul i en stor fabrikshal for at lade lyset slippe ind. Her er det den vilde natur som slippes løs på museumsmatriklen. Institutionskritik og forøgelse af bio-diversitet i ét. Bag udstillingen foreligger et stort research-arbejde og Asmund Havsteen-Mikkelsen har afsøgt mange forskellige indgangsvinkler til begrebet ”Privacy” og genforvildningen af naturen.

Kilde: Kastrupgårdsamlingen

Kastrupgårdsamlingen

Kastrupvej 399
2770 Kastrup

Tirs, tors, fre : 13-17
Onsdag: 13-20
Lør og sø: 11-17

Gratis entré

Kontakt

+45 32515180

Asmund Havsteen-Mikkelsen: Privacy (wilding)
24 apr 20218 aug 2021

Del

'Asmund Havsteen-Mikkelsen: Privacy (wilding)'

Facebook