Albert Mertz: Alle farver er forskellige – Alle farver er ens
3 feb 201817 mar 2018

Albert Mertz var maler, filmskaber og skribent. Han tilhører avantgarden i dansk billedkunst og er en væsentlig figur i det tyvende århundredes
kunsthistorie. Han var internationalt velorienteret og gennem hele hans oeuvre ses en optagethed af og et engagement i kunsten som sådan. I
dag er han måske mest kendt for sine rød-blå malerier, som han begynder et egentligt arbejde på omkring 1968, men lige fra starten er hans talent mærkbart til stede.

I Albert Mertz’s kunstneriske virke var der rig plads til udfoldelse, og selvom han livet igennem ikke er bange for at lade tvivlen få ordet, og igen og igen i sine talrige notater og dagbøger spørger til hvad kunsten er og kan, kaster han sig ud i arbejdet med en egen energi. Han vil nærværet, tilstedeværelsen, og intensiteten i dialogen mellem kunstner og beskuer, med en kunst der virker, og som når bagom og frigør os fra vores vaneforestillinger og traditionelle tænkning om, hvad et billede er.

Albert Mertz: Ved endestationen III, 1954. Blyant og vandfarve

Med nysgerrighed og et halsbrækkende vovemod kaster han sig også tidligt over filmmediet i tæt samarbejde med bl.a. Jørgen Roos, med hvem han i begyndelsen af 1940’erne laver eksperimental-film som Flugten og Hjertetyven. Filmmediet var faktisk hans levebrød I mange år, hvor han lavede reklamefilm. Fra 1960-70’erne og frem indarbejder han populærkulturens billeder, f.eks. magasinbilleder og reklamer, i sine værker. Fotografiet spiller også en vigtig rolle, tit i samspil med gouacher og andre medier. Arbejdet med maleriet optager ham dog gennem alle årene. Først på fladen med kondenserede forestillende kompositioner med en stærk signalværdi, og senere i livet er han en af foregangsmændene til at udvide feltet og arbejde i det tredimmensionelle rum med egentlige installationer. Han beskæftiger sig livet igennem radikalt udforskende og undersøgende overfor billedet – fra den tidlige naturalisme til surrealististiske og suprematistiske eksperimenter og senere i livet med de konkrete og rent konceptuelle værker – og han skriver mange kunstfaglige tekster og digte.

For Albert Mertz var billedkunsten en måde at være til i verden på og kunstværket alene det materielle vidnesbyrd om en tanke eller en handling. Han gav pokker i romantikkens forestillinger om det kunstneriske geni og mente på linje med mange andre i sin samtid at kunstværker frembringes af en almen menneskelig egenskab kaldet ånd. Ifølge Mertz er det desværre alt for ofte de samfundsbestemte og kommercielle kræfter der styrer i den moderne kunstinstitution, og som dyrker ideen om det originale ”værk”. Han citerede selv de gamle kinesere: ” Jeg er de andre og de andre er mig.” -Mette Sterup-Hansen

Kilde: Banja Rathnov Galleri & Clausens Kunsthandel

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Ons-fre 12-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Albert Mertz: Alle farver er forskellige – Alle farver er ens
3 feb 201817 mar 2018

Del

'Albert Mertz: Alle farver er forskellige - Alle farver er ens'

Facebook