Af-Sløret
28 okt 201620 nov 2016

Anbefalet under Det skal du se! uge 43
Udstillingen Af-Sløret tager sit afsæt i undersøgelsen af ‘sløret’ som genstand for erkendelse. Med en forankring i æstetiske begreber om sløret, det tilslørede og handlingen at af-sløre, søger udstillingen at pege på tilsynekomsten af et sted, specifikt forankret i den givne kontekst for udstillingen – KH7 artspace, der har til huse i Aarhus Sydhavn.

Gennem et udvalg af danske og internationale kunstneriske praksisser, behandler udstillingen sløring og afsløring gennem formalistiske såvel som politisk funderede, identitetsbetonede og metafysiske strategier. Fælles for de deltagende kunstnere er derfor et interessefællesskab i arbejdet med en specifik kontekst, og ud fra forskellige greb og motiver at arbejde med tilsløring, fremtræden og afsløring. Afsløringen som filosofisk begreb er netop blevet anvendt på flere niveauer, både som erkendelsesmæssig bevægelse, der herigennem peger på processen som et væsentligt element, som det eksempelvis ses i den heidegianske æstetik.

Pressefoto
Pressefoto

I afdækningen af det oprindelige, det før og det efter, tilslutter udstillingen sig et narrativ der er i endeløs cyklus omkring sig selv, og derved muliggør afsløring af det tilslørede.

Kilde: KH7 Artspace

KH7artspace

Sydhavnsgade 7, sal
8000 Aarhus C

Onsdag - fredag kl. 14 - 17
Weekend kl 12 – 17

Kontakt

20685854

Del

'Af-Sløret'

Facebook